Dokumentų rengimas ekologiškų maisto produktų sertifikavimui

Ekologiškos ir kokybiškos produkcijos poreikis visame pasaulyje nuolat auga, o žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai siekia jį patenkinti. Kad vartotojai būtų tikri, jog perka ekologiškus produktus, ši produkcija griežtai kontroliuojama ir sertifikuojama.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – tai procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad produktų gamyboje laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų.

Pagrindinius reikalavimus ekologinei gamybai nustato Europos Sąjungos institucijos, įgyvendinimo taisykles rengia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, o sertifikavimą ir kontrolę vykdo sertifikavimo įstaiga „Ekoagros.

Teikiamos paslaugos:

Parengiame visą dokumentaciją reikalingą ekologinio ūkininkavimo sertifikavimui.

Parengiame visą dokumentacija reikalingą ekologiškų produktų perdirbimo sertifikavimui.

Parengiame visą dokumentaciją reikalingą ekologiškų produktų prekybos sertifikavimui.

Parengiame visą dokumentaciją reikalingą ekologiško viešojo maitinimo sertifikavimui.

Rengiame, koreguojame ekologiškų maisto produktų ženklinimo etiketes pagal teisės aktų reikalavimus.

Atstovaujame įmonę „Ekoagros“ specialistų vizito dėl ekologiškų maisto produktų sertifikavimo metu.