Griežtės iš trečiųjų šalių importuojamų maisto papildų notifikavimo tvarka

21 Bal Griežtės iš trečiųjų šalių importuojamų maisto papildų notifikavimo tvarka

Nuo šių metų balandžio 15 d. įsigaliojo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu patvirtintas naujas Lietuvos rinkai tiekiamų maisto papildų notifikavimo tvarkos aprašas (Aprašas).

„Notifikavimo procedūra – tai viena svarbiausių priemonių siekiant užtikrinti, kad maisto papildai į rinką būtų tiekiami legaliai, jų sudėtis saugi, o etiketėse pateikta informacija įvertinta ir neklaidintų vartotojų. Kelių paskutinių metų patikrų rezultatai parodė, kad vartotojai dažnai klaidinami dėl mitybinį ir fiziologinį poveikį turinčių medžiagų nurodymo maisto papildų etiketėse. Todėl buvo nutarta sugriežtinti notifikavimo procesą ir jo metu įvertinti šių medžiagų atitikimą deklaruojamiems produktų ženklinimo etiketėse. Ši tvarka palies iš trečiųjų šalių importuojamus maisto papildus“, – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Digaitienė.

Anot specialistės, Apraše išskiriama tvarka Lietuvoje pagamintiems ir pirmą kartą pateiktiems rinkai papildams, taip pat pirmą kartą įvežtiems iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos. Detalesnė ir griežtesnė tvarka numatyta importuojamiems papildams iš trečiųjų šalių. Toks atskyrimas būtinas, nes svarbu išsamiau įvertinti galimus teisinio reguliavimo ES ir trečiosiose šalyse skirtumus.

Pranešant apie importuojamus maisto papildus, importuotojai papildomai turės VMVT pateikti atliktų laboratorinių tyrimų protokolus. Tyrimais turės būti patvirtinta, kad maisto papildų sudėtyje esančių maistinių ir kitų medžiagų kiekiai atitinka ženklinimo etiketėse deklaruojamus kiekius iki produktų tinkamumo vartoti termino pabaigos. Taip pat reikalaujama pateikti šalies, iš kurios maisto papildai importuojami, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad papildai pagaminti šių institucijų kontroliuojamuose, teisėtai veikiančiuose ūkio subjektuose bei maisto papildų gamintojo išduotą dokumentą, kuriuo patvirtintas produkto saugos, sudėties ir kokybės atitikimas ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimams.

„Atliekant maisto papildų notifikavimą, maisto tvarkymo subjektai visus dokumentus turės pateikti lietuvių kalba. Taip pat Apraše nustatyti konkretūs terminai reikalingai informacijai papildyti, kurių nesilaikant, papildai bus išbraukiami iš Maisto papildų sąrašo arba į jį neįtraukiami. Tokius papildus reikės notifikuoti iš naujo, Apraše patvirtinta tvarka“, – teigė A. Digaitienė.

VMVT direktoriaus įsakymą „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ galima rasti internete:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc39f730f7f611e5a52397090a2fa158.

Informacija iš www.vmvt.lt

Share
Komentarų nėra

Rašyti komentarą