Jau turime ir dalinamės nemokamai pakoreguotais valgiaraščiais su įstaigomis/įmonėmis, dirbančiomis su šiais leidiniais.

08 Sau Jau turime ir dalinamės nemokamai pakoreguotais valgiaraščiais su įstaigomis/įmonėmis, dirbančiomis su šiais leidiniais.

Turime gerų žinių, dirbantiems su mūsų išleistu: „Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“ ir Aldonos Bičiušienės  leidiniu „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“

Jau turime ir dalinamės nemokamai pakoreguotais valgiaraščiais su įstaigomis/įmonėmis, dirbančiomis su šiais leidiniais.

Valgiaraščiai yra pakoreguoti vadovaujantis  Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2011 m.  lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau ‒ Aprašas) 44.2 papunkčio nuostatomis  (LR sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštas Nr. (11.9-193)10-6443) bei publikuoti UAB „VR Traiding“ išleistame „Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkinyje“ ir Aldonos Bičiušienės  leidinyje „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“  valgiaraščiai yra pakoreguoti pagal Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“.

Pateikiamų valgiaraščių derinti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba nereikia!!!

 

Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinantis raštas:

Džiaugiamės galėdami Jums padėti ir palengvinti Jūsų darbą!!!

Dėl koreguotų valgiaraščių kreipkitės šiais kontaktais: mob. tel. 8 685 72544   admin@vr-trading.lt

Daugiau informacijos: http://vr-trading.lt/2018/01/08/aktuali-informacija-dirbantiems-su-musu-isleistomis-valgiarasciu-knygomis/

Share
Komentarų nėra

Rašyti komentarą