PASLAUGOS / KITA VEIKLA

Sveikos gyvensenos propagavimas apimant visas sritis:
sveika mityba, fizinis aktyvumas, dvasinis ir emocinis stabilumas, gamtos ir išteklių tausojimas.

Sveikos gyvensenos renginių organizavimas.

Dalyvavimas parodose.

Vizitų, ekskursijų vaikams, šeimoms organizavimas į ekologinės gamybos ūkius bei įmones.