PASLAUGOS / KONSULTACIJOS

Sveikos mitybos principus atitinkančių patiekalų kūrimas viešojo maitinimo sektoriuje, ugdymo įstaigose ir kituose ūkio subjektuose, kurie teikia maitinimo paslaugas:

Patiekalų receptūrų, technologinių kortelių rengimas bei koregavimas;

Vaikų valgiaraščių sudarymas (restoranai, kavinės ir kitos viešojo maitinimo įstaigos) remiantis sveikos mitybos principais;

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigose individualių valgiaraščių rengimas ir derinimas su atsakinga institucija pagal LR SAM įsakymą Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir remiantis sveikos mitybos principais;

Įmonių specialistų konsultavimas valgiaraščių ir receptūrų tinkamų vegetarams, veganams ir maisto netoleruojantiems ar alergiškiems klientams rengimo klausimais;

Instruktuojame gaminantį ir aptarnaujantį personalą ruošti, pateikti, ženklinti valgiaraščiuose sveikatai palankius patiekalus;

Rengiame valgiaraščius nurodant maisto alergenus ar maisto netoleravimą sukeliančias medžiagas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 „Dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004“.

Sveikos mitybos principus atitinkančių gaminių kūrimas maisto pramonės įmonėse:

Vaisių ir daržovių, grūdų ir jų produktų, duonos ir pyrago gaminių, mėsos, žuvies, pieno, užkandžių ir kitų maisto produktų kūrimo pasiūlymai, technologinio proceso rengimas, priežiūra ir kontrolė;

Maisto produktų ženklinimo reikalavimų ir teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą vartojimo atitikimų priežiūra teisės aktams.

Teikiame konsultacijas maisto saugos ir kokybės klausimais.
Individualių sveikos mitybos principus atitinkančių valgiaraščių rengimas, mitybos planų įgyvendinimas.
Dokumentų rengimas maisto papildų notifikavimui (įvežamų iš Europos sąjungos ir trečiųjų šalių).

Dėl Jums iškilusių klausimų ir reikalingų konsultacijų prašome susisiekite el. paštu info@tikramityba.lt, tel. +370 652 32995