Patiekalų, gaminių receptūrų ir technologinių kortelių rengimas

Pagal LR SAM įsakymą Nr. V-675 dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“, maisto tvarkymo subjektų gaminami rinkai tiekiami maisto produktai ir viešojo maitinimo įstaigose realizuojami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai turi būti pagaminti pagal maisto tvarkymo subjekto ar viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras, technologinius aprašymus!

Teikiamos paslaugos:

  • Rengiame patiekalų, gaminių receptūras, technologines korteles.
  • Koreguojame jau turimų patiekalų, gaminių receptūras, technologines korteles.
  • Konsultuojame dėl patiekalų, gaminių receptūrų, technologinių kortelių rengimo.
  • Vedame personalo mokymus, atviruosius seminarus patiekalų, gaminių receptūrų, technologinių kortelių rengimo, koregavimo tema.
  • Rengiame valgiaraščius vaikams (restoranai, kavinės ir kitos viešojo maitinimo įstaigos) remiantis sveikos mitybos principais;
  • Rengiame individualius valgiaraščius ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, vaikų socialinės globos įstaigoms, suaugusiųjų globos namams pagal LR SAM įsakymą Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir remiantis sveikos mitybos principais;
  • Konsultuojame įmonių specialistus valgiaraščių ir receptūrų tinkamų vegetarams, veganams ir maisto netoleruojantiems ar alergiškiems klientams rengimo klausimais.