Renkami piešinių konkurso “Sveikatos šaltiniai” nugalėtojai