SVEIKOS MITYBOS STANDARTAS

SVEIKOS MITYBOS
STANDARTAS
SVEIKOS
MITYBOS STANDARTO
SUBJEKTAI
KAIP TAPTI SVEIKOS
MITYBOS STANDARTO
SUBJEKTU?
DOKUMENTAI
„Šią iniciatyvą iš esmės palaikome. Ji prisidės prie to, kad rinkoje atsiras daugiau sveikatai palankių produktų ir gyventojai turės didesnį jų pasirinkimą. Tačiau gali kilti neaiškumų, susijusių su naujo ženklo įvedimu. Jau šiandien vartotojui sudėtinga susigaudyti tarp rinkoje esančių sveikatai palankesnio maisto produktų ženklų, todėl papildomas ženklinimas gali sukelti neaiškumų. Tačiau viskas priklauso nuo to, kaip efektyviai pateiksite informaciją. Taip pat „Sveikos mitybos standarto“ projektas, mūsų manymu, apima daugokai vertinimo kriterijų, kelia labai aukštus standartus, kas gali susiaurinti sistemos plėtrą ir praktiškumą. Projektas pozityvus, o jo sėkmę parodys laikas bei iniciatorių pastangos“, – iniciatyvą įvertino Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas.
„…iš esmės pritariame šiam projektui, kuris, mūsų manymu, prisidės prie palankesnių sveikatai maisto produktų pasirinkimo galimybių didinimo ir sveikos mitybos įpročių ugdymo. Manome, kad sveikintina yra tai, kad kaip ir rašoma šio projekto aprašyme, vykdant projektą bus siekiama išsiaiškinti ar visi „Sveikos mitybos standarto“ kriterijai įgyvendinami praktiškai, ar vartotojai rinksis „Sveikos mitybos standartą“ atitinkančius patiekalus, ar verslui tai bus naudinga ir pan., ir po to pagal bandomojo projekto rezultatus papildžius ir pakoregavus projektą, jį tęsti, diegiant sveikatai palankesnius patiekalus platesniu mąstu“, – informavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas.
„Įvertinus VšĮ „Tikra mityba“ pateiktą „Sveikos mitybos standarto“ aprašą, iš esmės jam pritariame“, – informavo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto prof. Dr. Rimantas Stukas.
„..iš esmės pritariame projekte pateiktoms idėjoms dėl sveikatai palankios mitybos. Tačiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atkreipia dėmesį, kad sveikatai palankių patiekalų viešojo maitinimo įstaigose politiką formuoja ir reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministerija“, – informavo VMVT direktorius Jonas Milius.